Firma Mediastar, s.r.o. zabezpečuje okrem stavebných prác a nákladnej cestnej dopravy aj technológiu horizontálne riadených vrtov.

Výhodou tejto technológie je fakt, že celá výstavba prebieha rýchlo a dochádza len k minimálnemu zásahu do životného prostredia - vďaka tomu zákazník značne ušetrí na nákladoch. Horizontálne riadené vrty majú svoje využitie pri zabudovaní vodovodov a kanalizácie alebo pri výstavbe budov, parkov či komunikácií. Môžu sa realizovať pod budovami a rôznymi prekážkami na povrchu.

Okrem samotného horizontálneho vŕtania zabezpečí firma Mediastar, s.r.o. aj dovoz a odvoz technológie a ďalšie zemné práce.

Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek zákazkou – horizontálne riadené vrty sme realizovali pre mnoho spokojných zákazníkov, ktorí na nás ocenili kvalitne odvedenú prácu.