Horizontálne vŕtanie predstavuje rýchly a efektívny spôsob, akým je možné zabudovať potrubia. Táto bezvýkopová technológia je výhodná najmä pre praktické, ale aj pre environmentálne a ekonomické dôvody.

Pred samotným začiatkom horizontálneho vŕtania je nutné poznať rozmiestnenie inžinierskych sietí i vlastnosti pôdy. Tieto poznatky rozhodujú o taktike vrtu, voľbe vhodného náradia, výbere trajektórie a následne samotného výplachu.

Priebeh prác bezvýkopovou technológiou:

Celý proces prebieha v troch fázach – pilotný vrt, rozšírenie otvoru a zatiahnutie potrubia.

Na začiatku prebehne pilotne riadený vrt pomocou vŕtnej hlavy a sondy, ktorý má vstavaný vysielač. Poloha vrtu sa kontroluje navigačným systémom a sondou. Komunikácia medzi navigačným systémom na povrchu a sondou vo vrtnej hlave prebieha bezchybne, riadenie smeru a hĺbky vrtu je tým pádom na centimeter presné. Vrt je vedený v premenlivom sklone čím je umožnené obchádzanie prekážok a podzemných vedení.

Vrtná hlava s reznými nožmi a vysokotlakovými dýzami sa nachádza na ohybnej vrtnej kolóne. Zeminu rozrušujú rezné nože, zároveň strieka z vysokotlakových dýz vrtná kvapalina znižujúca trenie tyče a vrtáka. Kvapalina navyše chráni pred zosuvom pôdy a chladí vŕtací stroj.

Vzniknutý otvor sa následne rozšíri a to tak, že hlavu pilotného vrtu nahradí rozširovacia hlava. Po zhotovení rozšíreného otvoru sa vybuduje výsledný priemer vrtu, do ktorého sa zatiahne nové potrubie.

View the embedded image gallery online at:
https://www.riadenyvrt.sk/horizontalne-vrtanie#sigProIdf170f337e2